שיווק שותפים תקנון

הסכם
על מנת להיות שותף של תוכנית שיווק שותפים ("תוכנית") אתה מסכים להיות מחויב על ידי התנאים וההגבלות הבאים ("תקנון").

מוצרים בהתאמה אישית שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התנאים וההגבלות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל תכונה חדשה שתגדיל או תעלה את התוכנית הנוכחית, כולל שינויים ומשאבים חדשים, תהיה כפופה לתנאים ולהגבלות. המשך השימוש בתכנית לאחר כל שינוי כאמור יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.

הפרה של כל אחד מהמונחים שלהלן תגרום לסיום חשבונך ולחילוט של כל עמלה נפרדת של עמלות שנצברו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בתוכנית שותפים על אחריותך בלבד.

תנאי רישום והפעלת חשבון

 • עליך להיות בן 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.
 • עליך לחיות בישראל כדי להיות שותף.
 • עליך לספק את שמך המלא האמיתי, כתובת דוא"ל חוקית וכל מידע אחר שנדרש כדי להשלים את תהליך ההרשמה.
 • משתמש אחד יכול להשתמש רק בחשבון אחד.
 • אתה אחראי לשמירה על אבטחת החשבון והסיסמה שלך. מוצרים בהתאמה אישית אינם יכולים ולא יהיו אחראים לכל אובדן או נזק עקב אי עמידה בהתחייבות זו.
 • אתה אחראי לכל התוכן שפורסם ופעילות שמתרחשת בחשבונך.
 • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים למטרות בלתי חוקיות או בלתי מורשות. אינך רשאי, תוך שימוש בשירות, להפר כל חוק השיפוט שלך (כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).

  קישורים / גרפיקה באתר שלך, בהודעות האימייל או בתקשורת אחרת

  לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים שלך, יוקצה לך קוד שותף ייחודי. אתה רשאי להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותף שלך באתר שלך, בהודעות האימייל או בתקשורת אחרת. אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישורים וגרפיקה גרפית לשימוש בקישורים אל מוצרים בהתאמה אישית . אנו עשויים לשנות את העיצוב של המדיה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא הודעה מתאימה.

  כדי לאפשר מעקב מדויק אחר דיווח, דיווח ודמי הפניות, אנו נספק לך פורמטים מיוחדים של קישורים, שישמשו בכל הקישורים בין האתר שלך לבין מוצרים בהתאמה אישית . עליך לוודא שכל אחד מהקישורים בין האתר שלך לבין מוצרים בהתאמה אישית מנצל פורמטים מיוחדים כאלה של קישורים. קישורים אל מוצרים בהתאמה אישית שמופיעים באתר שלך בהתאם להסכם זה, ואשר משמשים כראוי פורמטים של קישורים מיוחדים אלה נקראים "קישורים מיוחדים". אתה מרוויח עמלות הפניה רק​ בהקשר למכירות במוצרים של מוצרים בהתאמה אישית המתבצעות ישירות דרך קישורים מיוחדים; אנו לא נהיה אחראים כלפיך בגין כל כישלון על ידך או על ידי מי שאתה מפנה להשתמש בקישורים מיוחדים או בקוד שגוי של קוד השותף שלך, לרבות במידה שכשל שכזה עלול לגרום לכל הפחתה של סכומים שאחרת ישולמו לך בהתאם להסכם זה.

  קישורים של שותפים צריכים להצביע על הדף של המוצר המקודם.

  עמלות / עמלות הפניה ותשלום

  כדי שמכירת מוצר תהיה זכאית לקבל דמי הפניה, על הלקוח ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר, הדוא"ל או כל תקשורת אחרת אל https://to-buy.co.il ולהשלים הזמנה למוצר במהלך אותה הפעלה.

  אנו נשלם עמלות רק על קישורים אשר נרשמו באופן אוטומטי ודווחו על ידי המערכות שלנו. אנחנו לא נשלם עמלות אם לקוח כלשהו יאמר שהוא רכש או יאמר שהוא נכנס דרך קוד הפניה אם זה לא היה במעקב על ידי המערכת שלנו. אנחנו יכולים לשלם עמלות רק על עיסקאות שנוצרו באמצעות הקישורים המיוחדים אשר היו במעקב אוטומטי על ידי המערכות שלנו.

  אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות שיטות שיווק או שיווק שיקרייות, מזויפות או בלתי חוקיות.

  תשלומים מתחילים רק לאחר שתרוויח יותר מ ש"ח 100 בהכנסה של שותפים עצמאיים. אם חשבון השותף שלך אינו חוצה את הסף 100 ש"ח, העמלות שלך לא יתממשו או ישולמו. אנו ניהיה אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את הסף ש"ח 100